Försäljningsvillkor

Inledande bestämmelser

  1. Tillämplighet

Oh Vegan AB:s (”Oh Vegan”) Allmänna Försäljningsvillkor – Företag gäller för leverans av produkt.

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt och tjänst återfinns under respektive rubrik nedan.

Dessa Allmänna Försäljningsvillkor gäller i tillämpliga delar om inget annat avtalats.

 

Särskilda bestämmelser för leverans av produkt

  1. Produktinformation

Produkterna som presenteras på Oh Vegans webbsida utgör Oh Vegans ordinarie sortiment.

  1. Priser och frakt

Aktuella priser på produkter lämnas på beställning. Priserna anges i SEK och exklusive moms. Kostnad för frakt tillkommer.

Frakt tillkommer på samtliga leveranser. Den totala fraktkostnaden räknas ut vid fakturering av ordern då det framgår vad försändelsen väger.

  1. Betalningsvillkor och säkerhet

Betalning erläggs genom faktura.

Faktura ska betalas så att fakturabeloppet finns tillgängligt på Oh Vegans bankkonto senast trettio (30) dagar från fakturadatum.

Oh Vegan tar ut en faktureringsavgift per faktura om kunden begär pappersfaktura. Felaktigheter i en faktura från Oh Vegan måste reklameras senast på förfallodagen. Om reklamation inte gjorts i tid kan felaktigheten inte göras gällande mot Oh Vegan.

  1. Beställning och orderbekräftelse

Genom att genomföra ett köp hos Oh Vegan accepterar kunden dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren i sin helhet.

För att lägga en order, mejla order@ohvegan.se. Vid orderläggning skickas en mottagningsbekräftelse rubricerad ”Tack för din order” via mejl. Denna mottagningsbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen. När du bekräftat din order kommer du att få din faktura skickad på mejl eller postad till angivna faktureringsadress

  1. Leverans

Leverans sker inom Sverige och av Oh Vegans anlitad transportör med leveransvillkor: Risken på leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Oh Vegan till transportör.

Oh Vegan bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkare eller annat förhållande.

  1. Ångerrätt

Oh Vegan accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under trettio (30) dagar från fakturadatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift.

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Oh Vegan, via info@ohvegan.se. Kunden ska returnera produkten till Oh Vegan tillsammans med kopia på ordersedel. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage.

Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

 

Allmänna bestämmelser

  1. Personuppgifter

Oh Vegan kommer i anslutning till kundens beställningar av produkter att behandla personuppgifter om kundens kontaktpersoner (”företagsrepresentanter”) för de ändamålen.

  1. Övrigt

Oh Vegan förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, innefattande men inte begränsat till priser och produkterbjudande utan föregående avisering.

Information och priser lämnas med reservation för tryck- och skrivfel, felaktigheter i leverantörers prishöjningar samt för slutförsäljning.

De uppgifter som lämnas på Oh Vegans webbsida utgör inte utfästelse om användbarhet, lämplighet eller garanti annat än där så är direkt angivet skriftligen till kunden.

Oh Vegan förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

Har ni frågor?

Tveka inte att kontakta oss vid frågor eller om du önskar mer information. Du når oss på info@ohvegan.se. För att komma i kontakt med VD, vänligen mejla shadlee@ohvegan.se.

Du är även välkommen att följa oss via Facebook och Instagram.